Velfærdsstatens historie

Læs om den danske velfærdsstats historie fra Vive:
https://www.vive.dk/da/udgivelser/den-danske-velfaerdsstats-historie-yz2j03v1/