Tillidsvalgte i regionen

Socialdemokratiet har i Region Hovedstaden en organisatorisk bestyrelse, kaldet Regionsbestyrelsen. Den består af følgende medlemmer:

Regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden