Dør-til-dør-kampagne

Tidspunkt: Den 08. juni - Kl. 11:00-14:00

Sted: Dyssegård, v. Sønderdalen 26.

Kom frisk. Alle velkomne