Møde i den kommunale gruppe

(kun for kandidatgruppen)

 

Dagsorden gruppemøde, 23.01.23 Gentofte Rådhus kl. 18.55 mødelokale 1

 

Dagsordenen er følgende:

 

  1. Valg af referent – går på skift!

 

  1. Velkommen ved Birgitte – ramme og prioritering af mødet. Introduktion af Kanban-board som muligt værktøj for gruppen v. Mette

 

  1. Velkommen og orientering siden sidst fra gruppeformanden – mulighed for spørgsmål

 

  1. Status fra alle ordførerskaber – bordet rundt – mulighed for spørgsmål og diskussion

 

  1. Status fra regionen – Oscar og kredsformand – mulighed for spørgsmål og diskussion

 

  1. Status fra Christiansborg/Landspolitik – Sebastian (og Jeppe) og kredsformand – mulighed for spørgsmål og diskussion

 

  1. Fokus på årshjul/det sker i den kommende måned – orientering ved Anne Hjorth – mulighed for spørgsmål og diskussion

 

  1. Medlemsfokus – hvad har vi af kommende møder – praktisk planlægning – alle

 

  1. Sammenfatning af beslutninger og prioriteringer v. gruppeformand og kredsformand

 

  1. Eventuelt

 

 

HUSK at give besked hvis du ikke kan komme 😊

 

Med venlig hilsen

 

Gitte H. Terndrup

Bidrag aktivt til demokratiet

Som medlem af Socialdemokratiet i Gentofte, har du indflydelse på den politik, der bliver ført i kommunen. Du har også indflydelse på hvilke kandidater vi opstiller til byrådet, regionsrådet og folketinget.