Møde i Kommunal Gruppen

Tidspunkt: 11. dec. 2023 kl. 19:00-21:00, mødet aflyst pga. frafald.

Istedet holdes FU møde på Teams kl. 19:30 (mødet kun for FU)