Godt nyt for Danmark og fremtiden!

Regeringen har landet en grøn 3-parts-aftale, der sætter retningen for den største omlægning af dansk landbrug og natur til gavn for vores klima, natur, biodiversitet og havmiljø.

Et stort arbejde venter forude på Christiansborg og i landets kommuner, men med aftalen går Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening i front og samarbejder med arbejdsmarkedets parter om en løsning der skal sætte Danmark i en grøn førertrøje.

Vi er det første land i verden der laver en CO2 afgift på landbruget så målet er naturligvis at inspirere andre lande i verden til at gå samme vej. 

En kæmpe tak til alle de der har bidraget til at gøre aftalen mulig. Vores børn og børnebørn fortjener et bæredygtigt Danmark.

Hent aftalen her som PDF: Aftale om et Grønt Danmark (oem.dk)